Искам да помогна

Вие придружавате и помагате на самотна бременна бежанка или семейство по време на бременността и в първите месеци след раждането. Вие решавате колко време бихте желали да отделите за това.

Консултантите на SкF ще са плътно до Вас и ще Ви подготвят интензивно за Вашата работа. Провеждат се редовни срещи за обмен с други доброволци като Вас.

Тази дейност е на доброволни начала. В личен предварителен разговор могат да бъдат обсъдени всички Ваши въпроси.

КОНТАКТ

Copyright © 2017 M.A.R.I.A.M.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Die Wortbildmarke M.A.R.I.A.M. ist geschützt unter der Marken-Nr. 302 016 026 026 des DPMA Bundespatent- und -markenamtes.