Мога да превеждам

Вие говорите арабски, фарси, дари или може би език от други страни на бежанци? Много от бежанските семейства не разбират в началото на консултациите нито немски, нито английски, затова както бежанците така и консултантите се нуждаят от преводач.

Тази дейност е на доброволни начала. В личен предварителен разговор могат да бъдат обсъдени всички Ваши въпроси.

КОНТАКТ

Copyright © 2017 M.A.R.I.A.M.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Die Wortbildmarke M.A.R.I.A.M. ist geschützt unter der Marken-Nr. 302 016 026 026 des DPMA Bundespatent- und -markenamtes.